Stavební činnost, dodávky a montáže stavební technologie, servis a obsluha objektů

Úvodní strana » Stavební činnost

Stavební činnost

Výstavba nových obJektů

Realizujeme výstavbu nových objektů včetně projektů a inženýrské činnosti nebo výstavbu dle projektů investora. Dále zajišťujeme podklady pro vydání stavebního povolení až po kolaudaci včetně geodetických prací.

Rodinné domy

Provádíme výstavbu rodinných domů a vil dle projektů investora včetně inženýrské činnosti. V případě potřeby zajistíme vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení i dokumentaci realizační. Po realizaci stavby připravíme i dokladovou část pro úspěšnou kolaudaci objektu.

Rekonstrukce

Zajišťujeme vlastními pracovníky rekonstrukce objektů v souladu s požadavky investora a dozorujících orgánů. Naši zaměstnanci mají značné zkušenosti jak z provádění rekonstrukcí památkově chráněných objektů ( Rudolfinum, Staroměstská radnice, Zámek Liblice, Černínský palác, Španělská synagoga ), tak i objektů umístěných v památkové zóně. Spolupracujeme s restaurátory a specialisty uměleckých řemesel.

Technologická zařízení budov

Větrání a klimatizace, Topení, Chlazení, Meření a regulace, Elektro, Zdravotně technické instalace

Projekce

Společnost zajišťuje komplexní projekční činnost týkající se rekonstrukcí, technologie objektu a rodinných domů. Úzce spolupracujeme s architekty i projekčními ateliéry. 

Inženýrská činnost

Další naší činností je zajištění výstavby a výkonu TDI na nových stavbách a rekonstrukcích. Zajišťujeme podklady pro vydání stavebního povolení včetně geodetických prací, převodu pozemků a staveb až po úspěšné vydání kolaudačního rozhodnutí.