Stavební činnost, dodávky a montáže stavební technologie, servis a obsluha objektů

Úvodní strana » Stavební činnost » Reference projekce

projekce

RD Klecany

Vypracování komplexní projektové dokumentace panem architektem ing. arch. Ivo Štaudnerem, konsultace s techniky firmy.

© ing. arch. Ivo Štaudner

 

RD Zdiměřice

Vypracování komplexní projektové dokumentace panem architektem ing. arch. Ivo Štaudnerem, konsultace s techniky firmy.

© ing. arch. Ivo Štaudner

 

RD Horní Počernice

Vypracování komplexního návrhu rodinného domu včetně přilehlého parteru.

© ing. arch. Ivo Štaudner

 

RD Osnice

Zajištění komplexního projektu na rodinnou vilu ve fázi – studie; projekt ke stavebnímu povolení; realizační projekt – ing. arch. Štaudner.

© ing. arch. Ivo Štaudner

 

Topení, chlazení, M+R – rekonstrukce IPB Voctářova

Vypracován návrh řešení včetně koordinačních výkresů, zajištěn projekt ke stavebnímu povolení a projekt realizační. Po dobu realizace výkon autorského dozoru a koordinátora.

 

Vzduchotechnika – rekonstrukce IPB Roztylská

Vypracován návrh řešení včetně výpočtů, projekt pro stavební povolení a projekt realizační. Po dobu realizace zajištěn autorský dozor projektanta.

 

RD Lipence

V první fázi byla vypracována studie, kde byly odsouhlaseny s investorem vnitřní a vnější vazby. Dále byl vypracován projekt pro stavební povolení a projekt realizační. Po dobu realizace vykonáván autorský dozor projektanta.

© ing. arch. Ivo Štaudner