Stavební činnost, dodávky a montáže stavební technologie, servis a obsluha objektů

Úvodní strana » Stavební činnost » Reference technologická zařízení budov

technologická zařízení budov

Větrání a klimatizace

Firma EKOLS PRAHA, spol. s r.o. provádí vlastními pracovníky dodávky a montáž technologických souborů větrání a klimatizace včetně zajištění projektů, vlastní realizace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Realizaci lze uskutečnit ze standardních materiálů a zařízení. Máme však zkušenosti z provádění v materiálech speciálních a v provozech se specifickými požadavky (např. Rekonstrukce operačních sálů – vysoké nároky na čistotu a sterilitu prostředí).

Topení

Provádíme rozvody topení včetně dodávky a montáže kotelen na různé druhy paliv a různých výkonů. Zajistíme pro Vás optimální návrh topení, vlastní realizaci a zprovoznění včetně všech potřebných měření a dokladů ke kolaudaci. Topení provádíme z různých materiálů dle požadavků zákazníka. Máme zkušenosti s různými způsoby vytápění (klasické, stěnové, podlahové, ...).

Chlazení

Součástí naší nabídky je návrh provedení chlazení vnitřních prostor objektů. Máme zkušenosti s chlazením různých výkonů – od jednotek vysokých výkonů určených pro průmyslové objekty a celé areály až po dodatečně realizované chlazení jednotlivých místností formou pevných jednotek umísťovaných v dokončených prostorách a za provozu. Nabízíme i technickou pomoc při výběru vhodného řešení.

Měření a regulace

Pro optimalizaci funkce jednotlivých provozních souborů v budově a zajištění požadovaných hodnot vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách objektů realizuje firma EKOLS PRAHA, spol. s r.o., systém měření a regulace. Po předložení požadavků investora nebo projektanta provedeme variantní návrh systému MaR a po odsouhlasení investorem nebo projektantem zajišťujeme vlastní realizaci MaR, naladění systému a řádné zaškolení budoucí obsluhy.

Elektro

Na stavbách všech typů nabízíme provedení silnoproudu a slaboproudu dle požadavků investora. Realizace silnoproudu probíhá od přípojky elektro až po kompletaci, včetně všech revizí a dokladů nutných ke kolaudaci. V oblasti slaboproudu provádíme veškeré slaboproudé rozvody a zařízení v objektech včetně EPS, EZS, domácí telefon, datové sítě, STA, atd. Na požadavek investora zajistíme i vypracování projektu silnoproudu a slaboproudu v nových nebo rekonstruovaných objektech.

Zdravotně technické instalace

Provádíme veškeré rozvody zdravotně technických instalací v objektech nových nebo rekonstruovaných. Zajistíme vypracování projektu a realizujeme veškeré rozvody ZTI od přípojek včetně. Máme zkušenosti s prováděním kanalizace, vody, plynu a ostatních médií z různých materiálů a v různém cenovém standardu. Veškeré ZTI realizujeme i včetně kompletací, zajištění potřebných dokladů a s pozáručním servisem.