Stavební činnost, dodávky a montáže stavební technologie, servis a obsluha objektů

Úvodní strana » Stavební činnost » Reference rekonstrukce

rekonstrukce

Rudolfinum - Rekonstrukce kancelářských prostor ve 4.patře a vybudování nových pokladen
Realizace 10/2017 až 5/2018

Kompletní rekonstrukce kanceláří v podkroví Rudolfina včetně nového vybavení a celková přestavba pokladen pro veřejnost včetně zázemí.

 

Rekonstrukce bytového domu Charkovská 22, Praha 10

Realizace 4/2016 až 7/2017

Komplexní rekonstrukce bytového domu včetně půdní vestavby. Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu všech rozvodů elektro, ZTI, topení, VZT, odkouření a vybudování nového osobního výtahu a zakladače pro parkování osobních aut.

 

Rekonstrukce kuchyně Domova seniorů Chodov

Realizace 2/2016 až 5/2016

Celková rekonstrukce gastroprovozu včetně jídelního výtahu, lapolu, VZT a chlazení. Rekonstrukce skladovacích prostor a celková výměna TZB. Součástí nové VZT byla dodávka a montáž odvětrávaných nerezových podhledů.

 

Rekonstrukce Zámku Liblice
Realizace po etapách 9/2006 až 10/2013

Kompletní rekonstrukce Zámku Liblice pro účely Akademie věd ČR. Náročná rekonstrukce památkově chráněného objektu zahrnovala tyto části :Hlavní objekt zámku obsahující především konferenční sál, ubytovací prostory, společenské prostory s historickou výzdobou, restauraci a kuchyň.

 

Rekonstrukce památkově chráněných fasád Černínského paláce, Praha Hradčany
Realizace po etapách 7/2009 až 10/2014

Rekonstrukce fasád byla prováděna po etapách a zahrnuje i Janákovu přístavbu. V opravách byly prováděny i opravy oken a štukových prvků.

 

Rekonstrukce Hotelu Mazanka
Realizace od 6/2009 až 8/2010

Komplexní rekonstrukce vnitřního vybavení hotelu s výměnou všech rozvodů ZTI, ÚT a elektro. Nově byl hotel dovybaven novým evakuačním výtahem, serverovnou a dieselagregátem.

 

RD Střešovice
Realizace 11/2013 až 04/2015

Komplexní rekonstrukce a přístavba prvorepublikové vily na pražské Ořechovce.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Realizace 7/2013 až 04/2015

Rekonstrukce vzduchotechniky a laboratoří s radioaktivním a geneticky modifikovaným materiálem.

 

ZŠ Palmovka
Realizace 07/2014 až 08/2014

Komplexní rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a zázemí stravovacího provozu včetně interiéru a gastroprovozu.

 

BD Svatoslavova
Realizace 9/2013 až 8/2014

Nástavba dvou pater na stávajícím bytovém domě včetně nové střechy a vybudování dvou mezonetových bytů.

 

Rekonstrukce prodejny na pobočku Městské knihovny Praha
Realizace 9/2013 až 4/2014

Uzavřenou prodejnu zahradní techniky jsme během jedné poloviny roku přestavěli na pobočku Městské knihovny. V rámci přestavby byla provedena změna vnitřních dispozic, výměna výkladců, opravy povrchů stěn, podlah i fasády, rekonstrukce elektroinstalace, výměna otopného systému, doplnění systému větrání a klimatizace.

 

Rekonstrukce ČSOB Komunardů 25, Praha 7

Realizace 1/2013 až 3/2013

V krátkém časovém úseku byla v přízemí bytového domu zřízena pobočka ČSOB, a.s. v bezpečnostním a technologickém standardu této finanční skupiny.

 

Rekonstrukce technického zázemí přednáškového sálu a prostor pro závodní stravování, ÚMCH AV ČR v.v.i, Heyrovského náměstí 1888/2, Praha 6
Realizace 7/2012 až 12/2012

Rekonstrukce zázemí přednáškového sálu a prostor pro závodní stravování zahrnovala mimo vnitřních stavebních a dispozičních úprav, též kompletní výměnu technologického zařízení od elektroinstalace až po vzduchotechniku. Součástí dodávky bylo rozšíření audio a video projekce z přednáškového sálu do prostoru jídelny. Pro přednáškový sál se provedla repase stávající strojovny s cílem eliminovat nežádoucí hlukovou zátěž z provozu technologie do prostoru sálu.

 

Rekonstrukce zrcadlového bludiště Petřín
Realizace 10/2011 až 1/2012

Částečná rekonstrukce památkové chráněného objektu bludiště v Petřínských sadech. Prostor dioramatického obrazu byl zateplen a vybaven klimatizačními jednotkami pro zajištění stabilního prostředí. Vzduchotechnický systém pro prostor síně smíchu a zrcadlového bludiště byl vyměněn a doplněn o vytápění tepelným čeradlem. Dále byl částečně vyměněn střešní plášť.

 

Rekonstrukce pavilonu Ga v areálu FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU, Praha Krč
Realizace 6/2011 až 2/2012

V areálu FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i byl zrekonstruován pavilon pro chov biomodelů (geneticky upravených hlodavců). Účelem rekonstrukce bylo zmodernizovat ustajovací prostory a zajistit přesné klima. Za tímto účelem byla provedena kompletní výměna elektroinstalace, vzduchotechnického systému se všemi navazujícímy systémy (MaR, RTCH). Ve spolupráci s přímým dodavatelem investora bylo instalováno podlahové topení.

 

CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ OTTY WICHTERLE
Realizace 6/2010 až 12/2010

Přestavba a modernizace částí budov A, B, D ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE, Praha Petřiny pro potřeby organizační jednotky CENTRA POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ OTTY WICHTERLE. Rekonstrukční práce se převážnou mírou týkaly suterénních prostor hlavní budovy a probíhaly za plného provozu ústavu. Instalován byl klimatizační systém, rozvody topení, chlazení, stl. vzduchu a technických médií. Provozuschopnost budovy byla posílena instalací náhradního zdroje. Mimo provedení nové elektroinstalace pro centrum byly vyměněny páteřní rozvody elektroinstalace pro ostatní části komplexu. Zajímavostí byla instalace VRF systému do nově zbudované místnosti s otevřeným střešním pláštěm.

 

Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Tusarova, Praha 7
Realizace 7/2008 až 09/2008

Rekonstrukce prostor kuchyně a jídelny včetně kompletního vybavení a technologického zázemí.